Muissa medioissa / In other media

Karhumaalaus Sinebrychoff Karhu Speltti IPA oluen etiketissä
/ Bear painting on the Label design of Karhu Speltti IPA beer by Sinebrychoff, Finland.

Helena_Junttila_Karhu_olut

”Kotoa Lähtö”. Kokeelinen lyhtyelokuva Helena Junttilan matkasta Japaniin 2015. Ohjaus Jukka Tarkiainen. Musiikki Outa Paju. ”Leaving home” experimental short film about Helena Juntilas trip to Japan 2015. Music: Outa Paju. Director: Jukka Tarkiainen.

Lyhyt dokumenttielokuva Spirit of ”North” taideprojektin vierailusta Lappiin 2019. Mukana Helena Junttilan yhteistyössä kuratoima näyttely ja Helenan taidetta. Short documentary ”Spirit of ”North” art project visting Lapland 2019. Helena Junttilas work included.

helena_junttila_juliste1

Näyttelyjulisteen kuva: Karhuliisa ”The Art of Finland – Land of Nature and Living Myth” 2003, Japani. Exhibition poster picture: Bear Lisa, ”The Art of Finland – Land of Nature and Living Myth” 2003, Japan

gulls_poster

Elokuvajuliste Ella Mannzheeva: The Gulls. Julisteen kuva: helena Junttila: Tuulinen päivä. Film Poster Ella Mannzheeva: The Gulls. Picture: Helena Junttila: A Windy Day.

FILMIHULLU 5 /2016 kirj. Ella Manzheeva, suom. Sampsa Laurinen

FILMIHULLU 5 /2016 kirj. Ella Manzheeva, suom. Sampsa Laurinen. Article in Filmihullu film magazine, 5 /2016 by Ella Manzheeva, finnish translation by Sampsa Laurinen

helena_junttila_kansib

Kirjan kansi Helena Junttila, Kustannus Puntsi 2004. Kansi. Kuva: Susi, 1991. Book cover Helena Junttila, Publisher: Kustannus Puntsi 2004. Cover picture: Wolf, 1991.

kirja_aukeamat2

Kirja Helena Junttila, Kustannus Puntsi 2004. 120 s. Sisäsivuja. A book Helena Junttila, Publisher: Kustannus Puntsi 2004. 120 pages. Sample pages.

robert_e_bieder_bearb

Robert E. Bieder: Bear ( Kuvastoa, myyttejä ja tarinoita karhusta). Sisältää mm. Helena Junttila: Karhuliisa. Reaktion Books LTD 2005. Ilmestynyt suomeksi 2008, Pieni Karhukirja, Ajatus Kirjat. Robert E. Bieder: Bear (Imagery, myths, and stories that surrounds the bear). Including Helena Junttila: Bear Lisa. Reaktion Books LTD 2005.

Esite

Esitteen kansi / Brochure cover 2015

Näyttelyjuliste Helena Junttila Aineen taidemuseo 2009. Exhibition poster Helena Junttila Aine Art Museum, Tornio, Finland. 2009.

Kansikuva, Karhutyttö 1, Kaltio 5/2011, Pohjoinen kulttuurilehti. Cover art, Bear Girl 1,  Kaltio Northern Culture Magazine 5/2011. Linkki Kaltion Verkkoversioon / link to Kaltio mag

Saalistus-406x600aa

Kirjan kansi Markku Varis: Saalistus, NordBooks 2016, Book cover art Markku Varis: Preying

Sammakkolampi

Kirjan kansi Markku Varis: Sammakkolampi, AtrainNord 2018, Book cover art Markku Varis: Frog pond

Helena Junttila Teoksia – works 2004 Rovaniemen taidemuseo näyttelyjuliste. Helena Junttila: Works, Rovaniemi Art Museum, Exhibition poster, 2004

Helena_Junttila_Korundi2018_web1a

Helena Junttila, Korundi-kahvila, Rovaniemi, näyttelyjuliste 2018, Helena Junttila, Korundi Cafe, Finland, exhibition poster

Helena Junttila, Galleria g12, Helsinki, näyttelyjuliste 2014 Helena Junttila, Gallery g12, Helsinki, Finland, exhibition poster, 2014